Sistemul Schengen s-a îmbunătățit, dar există unele lacune în materie de implementare / Trebuie definitivată integrarea României și Bulgariei (raport)


Comisia Europeană prezintă astăzi, 16 aprilie, un raport privind starea spațiului Schengen în anul care a trecut și stabilește prioritățile pentru anul următor. Pentru eliminarea controalelor la frontierele interne terestre cu Bulgaria și cu România este necesară o decizie suplimentară a Consiliului.

„Spațiul Schengen a devenit cel mai mare spațiu de liberă circulație din lume. Garantând călătorii fără probleme și în condiții de siguranță pentru o populație de aproape 450 de milioane de persoane, spațiul Schengen este esențial pentru competitivitatea Uniunii Europene.

În 2023, spațiul Schengen a rămas solid și este în continuare cea mai vizitată destinație din lume. Au fost emise peste 10 milioane de vize Schengen și mai mult de jumătate de miliard de călători au vizitat spațiul Schengen, atingându-se 92 % din nivelurile anterioare pandemiei din 2019. Acest lucru a contribuit în mod semnificativ la economia UE, deoarece turismul contribuie cu aproape 10 % din PIB-ul UE și oferă locuri de muncă pentru aproximativ 22,6 milioane de persoane”, transmit reprezentanții Comisiei Europene.

Raportul din 2024 privind starea spațiului Schengen prezintă realizările, provocările și evoluțiile din spațiul Schengen în decursul ultimului ciclu 2023-2024.

Raportul arată că normele Schengen sunt bine aplicate, deși există unele lacune în materie de implementare; de exemplu: un cadru legislativ consolidat, fiind necesare eforturi pentru punerea în aplicare a noilor măsuri, inclusiv a cooperării polițienești, pentru a elimina treptat controalele de lungă durată la frontierele interne; un cadru de guvernanță Schengen integrat, pentru care Comisia va continua să lucreze în vederea unei analize mai complete a datelor, în strânsă cooperare cu agențiile UE și cu statele membre, și măsuri istorice pentru completarea spațiului Schengen cu Bulgaria și cu România, începând cu eliminarea controalelor la frontierele aeriene și maritime de la 31 martie 2024.







Pentru eliminarea controalelor la frontierele interne terestre cu Bulgaria și cu România este necesară o decizie suplimentară a Consiliului.

Raportul evidențiază progresele realizate în utilizarea măsurilor alternative la controalele de la frontierele interne în conformitate cu Recomandarea Comisiei din noiembrie 2023. Construind pe munca Coordonatorului Schengen, Comisia solicită statelor membre să facă uz sporit de cadre consolidate de cooperare, cum ar fi cooperarea polițienească transfrontalieră în regiunile de frontieră, ca alternativă la controalele de la frontierele interne.

Comisia a propus o recomandare a Consiliului pentru următorul ciclu Schengen pentru a facilita implementarea acțiunilor prioritare identificate în raportul Schengen, cum ar fi:

  • Utilizarea cadrului de guvernare Schengen pentru a stimula un nivel mai înalt de implementare a priorităților comune;
  • Consolidarea pregătirii, securității și rezilienței la frontierele externe, inclusiv prin îmbunătățirea cooperării cu țările terțe;
  • Consolidarea digitalizării procedurilor și sistemelor pentru a crește securitatea și eficiența la frontierele externe ale UE și în cadrul Schengen, precum și luarea deciziilor pe baza informațiilor de intelligence;
  • Intensificarea luptei împotriva criminalității transfrontaliere și prevenirea mișcărilor neautorizate;
  • Contribuirea la o funcționare mai eficientă a sistemului comun al UE pentru returnarea bazată pe o cooperare mai bine integrată între statele membre.