Ministerul de Externe: Rămânem motivați să obţinem, cât mai curând, şi o decizie privind eliminarea controalelor şi la frontierele terestre


Ministerul Afacerilor Externe salută aderarea României la spaţiul de liberă circulaţie, prin aplicarea integrală, începând de duminică, 31 martie 2024, a acquis-ului Schengen şi respectiv prin eliminarea controalelor la frontierele aeriene şi maritime. Misiunile diplomatice şi consulare ale României eliberează de deuminică vize uniforme de scurtă durată – vize Schengen. ”Rămânem motivaţi să obţinem, cât mai curând, şi o decizie privind eliminarea controalelor şi la frontierele terestre”, afirmă ministrul Luminiţa Odobescu, informează News.ro.

”Data de astăzi reprezintă un moment deosebit de important în parcursul României ca stat membru UE, în contextul în care cetăţenii români se alătură celorlalţi cetăţeni europeni în accesarea facilităţilor oferite de apartenenţa la spaţiul de liberă circulaţie. Acesta este un pilon fundamental al construcţiei europene, cu rol major în facilitarea schimburilor economice şi comerciale, în stimularea turismului, a schimburilor academice şi a legăturilor inter-umane, generând astfel prosperitate pentru toţi cetăţenii Uniunii. De asemenea, începând de astăzi, misiunile diplomatice şi consulare ale României eliberează vize uniforme de scurtă durată – vize Schengen, ceea ce va contribui la  dezvoltarea schimburilor comerciale, investiţionale şi turistice cu state terţe”, transmite MAE.

Ministrul de Externe Luminiţa Odobescu a calificat momentul drept unul de bucurie anunţând totodată că vor continua eforturile pentru eliminarea controalelor ăi la frontierele terestre.

”Este un moment de bucurie, în care constatăm că eforturile noastre susţinute şi îndelungate dau rezultatele dorite pentru români, care au dreptul să călătorească în aceleaşi condiţii ca toţi cetăţenii europeni. Rămânem motivaţi să obţinem, cât mai curând, şi o decizie privind eliminarea controalelor şi la frontierele terestre. Acest pas va desăvârşi apartenenţa noastră la spaţiul european “fără frontiere”. Vom continua demersurile politico-diplomatice intense, în strânsă coordonare cu Ministerul Afacerilor Interne, pentru îndeplinirea acestui obiectiv important pentru români”, a afirmat ministrul.În pregătirea acestui moment, Ministerul Afacerilor Externe a întreprins demersurile necesare pentru asigurarea funcţionalităţii sistemelor de informaţii naţionale în domeniul vizelor, respectiv a racordării acestora la sistemele centrale de la nivel UE. În acest sens, de la momentul adoptării Deciziei privind aplicarea integrală a acquis-ului Schengen şi până astăzi, au fost efectuate demersuri de conectare tehnică, în paralel cu actualizarea procedurilor de lucru în conformitate cu cerinţele prevăzute de acquis-ul comunitar pentru statele care aplică integral cerinţele UE în materie de politică de vize.

Ministerul Afacerilor Externe, în strânsă coordonare cu Ministerul Afacerilor Interne, va continua eforturile în dialogul cu partenerii europeni pentru ridicarea, cât mai curând, a controalelor şi la frontierele terestre. Acest demers va contribui decisiv la buna funcţionare a pieţei interne, la eliminarea timpilor de aşteptare la frontieră şi la fluidizarea traficului, în beneficul cetăţenilor şi al mediului de afaceri.