Cartierul Greenfield și rahații care plutesc prin pădurea Băneasa


În trecut USR participa la protestele „anticorupție” din 2017 când am observat cum din zona protestatară erau câțiva locatari ai Greenfield și susțineau fără rușine redeschiderea drumului forestier din Pădurea Băneasa pentru acces în cartier. Adică anticorupție, dar până la ei. Proiectul nu prevede acces prin pădure, ci prin strada Teișani și Centură. După un lung proces al unui ONG a venit sentința și, după 9 ani, drumul a fost închis și a redevenit pădure de facto. Cartierul Greenfield nu are canalizare, totul se varsă într-o groapă din pădure și adesea da pe afară și rahații ies la iarba verde. Câtă șpagă a luat Clotilde Armand de susține cu atâta înverșunare ilegalitățile din jurul Greenfield?

Ce susține Asociația EcoCivica

Ansamblul Greenfield a fost avizat cu doua căi de acces, una din SOSEAUA de CENTURĂ și alta din breteaua DN1, prin Aleea Teișani. Ansamblul a fost avizat cu încălcarea mai multor legi, inclusiv de mediu si urbanism. Motivele au fost atât de flagrante încât Planul Urbanistic Zonal, prin care ar fi trebuit sa se dezvolte ansamblul, a fost anulat, definitiv, de instanțele din Romania, in prezent continuarea lucrărilor la ansamblu fiind ilegală, de fapt infracțiune.

Noi si instanța am constatat că dezvoltatorul si-a însușit terenuri particulare care nu-i aparțineau, PUZ-ul fiind avizat de Primaria Generală fără aviz OCPI (cadastru), obligatoriu conform Legii 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, tocmai pt a stabili limitele terenului dezvoltatorului.

Deasemnea ansamblul nu avea utilități iar terenurile particulare căpătaseră funcțiunea V7-păduri, adică neconstruibile. Proprietarul acelor terenuri ne-a solicitat ajutorul și-a acționat in instanță dezvoltatorul. In acest mod am descoperit toate ilegalitățile săvârșite de dezvoltator. Tuturor autorităților li s-a prezentat o documentație nerealistă, avizele fiind acordate pe planșe si date false.

Noi facem parte si din comisia de avizare de pe langa Agentia pt Protectia Mediului Bucuresti. Pt a putea dezvolta un asemenea ansamblu era obligatoriu să existe un procent de minim 30% spatiu verde, din suprafața terenului. Dezvoltatorul a prezentat proiectul cu o parte din spațiul verde realizat pe acel V7, care nu-i aparținea si care schimba total bilanțul teritorial, inducând in eroare autoritatea de mediu. Mai mult, ansamblul nu avea canalizare cu evacuare in rețeaua centralizată, legea nepermițănd avizarea in astfel de condiții. Un mic trup de pădure, ce nu aparținea dezvoltatorului, a fost ,,scăpat” din vedere in documentații.

Ansamblul a fost avizat, cu cele doua căi de acces amintite, fără utilități centralizate, fără aviz OCPI. Mai mult, a pozat cablul de alimentare cu energie prin padure, lucru interzis de lege.

Primăria Generală a știut de toate aceste încălcări ale legii, a indus in eroare celelalte autorități și a mai si avizat planurile. Toate aceste lucruri, cu prezentarea de date false, au constituit și obiectul unei prime anchete penale in care Parchetul spune că persoanele anchetate, din Primaria Generala, au fost găsite vinovate, ȘI-AU RECUNOSCUT VINA, dar fiind fără cazier, familiști si angajați, s-a luat decizia aplicării unor amenzi. Destul de hilară soluția.

PMB a dispus si anularea unei părți a PUZ-ului, încălcând iarăși legea, care prevede reluarea procedurii atât pe mediu cât și pe urbanism, prezentarea de date false sau eronate ducând la anularea documentației.

Având toate aceste informații, instantelor nu le-a fost greu să anuleze definitiv PUZ-ul, adică documentația urbanistică aprobată cu încălcarea legii și cu date false.

Ce vrem sa rețineți până in acest moment?! IN ABSOLUT TOATE AVIZELE, INCLUSIV CEL DE MEDIU SI INCLUSIV IN HOTĂRÂREA FINALA A CONSILIULULUI GENERAL NU ESTE MENȚIONAT ACCESUL PRIN PADURE. In cel de mediu se specifică foarte clar acest lucru prin actele de reglementare de mediu emise si pe care vi le putem transmite. Oricum autoritatea silvică nu ar fi avizat un asemenea acces pt că nu permite Legea 46/2008, Codul Sillvic.

In 2007-2008 dezvoltatorul cheamă in judecată mai multe autorități ale statului, printre care si Directia Silvică Ilfov, pt a i se permite accesul pe drumul forestier in vederea costruirii ansamblului. Anterior, solicitase accesul Direcției Silvice dar i s-a refuzat in baza prevederilor Codului Silvic.

Se ajunge in instantă, la Judecătoria Sectorului 1, cu o acțiune pe fond. Se solicită instanței si emiterea unei Ordonanțe Presedințiale prin care sa se permită accesul pe drumul forestier până la judecarea fondului acțiunii.

Încălcând prevederile Codului Silvic, instanța dispune ACCESUL, TEMPORAR, AUTO SI/SAU PIETONAL, până la judecarea dosarului pe fond. Veți vedea de ce instanța a dispus ,,accesul auto si/sau pietonal!!!

Drumul forestier era consființit ca atare prin Amenajamentul Silvic, aprobat prin Ordin de Ministru, pentru Padurea Baneasa. In Planul Urbanistic General al Municipiului Bucuresti, din anul 2000, se menționa o cale de acces, cu 6(șase!!!!) benzi prin acea zonă a Pădurii Băneasa.

Era o intenție a Primăriei dar care nu fusese avizată si de autoritatea silvică, care, oricum, nu putea aviza un asemena plan cu bulevard prin mijlocul pădurii. Se vedea ca presiunile pe instanțe si autorități erau foarte mari.

Dezvoltatorul a atacat si Ordinul de Ministru, cel cu amenajamentul silvic, ajungându-se până la Înalta Curte. Intre timp dosarul de la Judecătoria Sectorului 1 s-a suspendat pană la soluționarea excepției de nelegalitate a Ordinului de Ministru. Ordonanța Președințială era in vigoare si exista acces temporar pe drumul forestier.

Soluția Curții de Apel, păstrată si de Înalta Curte, a fost că drumul a fost si rămâne forestier, Ordinul de Ministru fiind legal, având putere juridică mai mare decât o Hotarăre a autorităților locale, in speță, Planul Urbanistic General, mai ales că PUG-ul nu avea nici un aviz de la autoritatea silvică.

Dezvoltatorul a mai inventat un dosar, pe speță asemănătoare, pierdut si acela.

Având in vedere soluția data de Înalta Curte, Directia Silvica si Eco-Civica au solicitat Judecătoriei Sectorului 1 sa repună pe rol dosarele cu accesul pe drumul forestier(fond) si cel cu Ordonanța. Ceea ce s-a si întâmplat.

Cele doua Instanțe au luat act de soluția Înaltei Curti, au reconfirmat ca drumul este forestier, închis traficului auto, public.

Dupa 9 ani de procese DEZVOLTATORUL A PIERDUT LA TOATE INSTANȚELE.

Revenim, pt că-i foarte important, la Ordonanța Președințială, privind accesul temporar auto și/sau pietonal. De ce instanța a dispus, la acea dată, in acest mod???!!! Drumul forestier se oprește la limita asfaltului, virând la stânga. De la terminarea asfaltului si până la ansamblul Greenfield, cam 350 de metri, ne afăm in categoria de folosință PĂDURE, in care accesul auto nu poate fi permis pt că e pădure, efectiv.

De aceea instanța a dispus acces auto și/sau pietonal, in sensul:

-vii auto până la limita drumului forestier, apoi mergi, pietonal, prin pădure, până in ansamblu.

Cu de la sine putere, si cu complicitatea autorităților, inclusiv a celor silvice, dezvoltatorul trece la tăieri ilegale si amenajarea unui drum, tot ilegal, prin categoria pădure, faptă ce constituie infracțiune la Codul Silvic.

Ani de zile autoritatile au permis accesul auto prin categoria de folosința pădure si numai după ce Eco-Civica a amenințat cu plângere penală Ministerul Mediului si Directia Silvică, Ministrul a dispus închiderea accesului prin categoria de folosință pădure, permițând accesul numai pe drumul forestier, până la judecarea celor doua dosare de la Judecătorie.

Din această cauză s-a făcut prima închidere a accesului prin pădure, altfel aceste persoane de decizie riscau inchisoarea.

Imediat dezvoltatorul a astupat șanțul și a reluat accesul prin pădure, depunând plângere penală că nu se respectă prevederile Ordonanței, la acel moment. De remarcat că a depus plângere numai împotriva Direcției Silvice, renunțând la cea împotriva noastră.

Am explicat anchetatorului ce spune Ordonanța, a rămas uimit și era foarte supărat că nu i-am spus si dezvoltatorului lucrurile astea. I-am răspuns că dezvoltatorul stie si ne păstrăm acest atu in instanță. Am depus si noi si Directia Silvică plângere penală împotriva dezvoltatorului pentru tăieri ilegale, reducere de fond forestier si amenajarea unui drum fără avizele prevăzute de lege.

Intre timp, așa cum am mai precizat, s-au judecat si cele doua dosare de la Judecătoria Sectorului 1, fiind pierdute de dezvoltator, urmarea fiind, ÎNCHIDEREA CIRCULAȚIEI, INCLUSIV PE DRUMUL FORESTIER.

Ca și concluzii:

-niciodată nu s-a pus problema, in avize si planuri, de acces prin pădure;

-accesul din Soseaua de Centură nu a fost efectuat pt că E PREA SCUMP, afirmația dezvoltatorului;

-PUZ-ul ansamblului este anulat definitiv, inclusiv documentația si actele urbanistice subsecvente, lucrările continuând ilegal;

-cu toate că legea obligă, iar dezvoltatorul se obligase prin acordurile incheiate cu autoritatile, ansamblul nu are utilități in regim centralizat legate la rețeaua publică;

-este pus in mare pericol ecosistemul din Padurea Baneasa.

Este clar că totul s-a obținut prin coruperea autorităților iar victime sunt cetățenii de buna credința care si-au cumpărat locuințe in acel ansamblu, fiind mințiți că accesul prin pădure este legal. Prin actele de reglementare de mediu era obligatoriu ca padurea sa beneficieze de masuri de protectie sporite, sa existe perdele de protectie, atat perimetrale cat si-n ansamblu, pentru ca presiunea pe padure sa fie cat mai redusa, ansamblul sa fie ingradit, etc, dezvoltatorul avand si obligatia educarii locuitorilor ansamblului in vederea protejarii padurii.

De aceea vă rugăm să luați atitudine împotriva dezvoltatorului să-și îndeplinească obligațiile asumate. Nu este normal să aduceți injurii unui ong, și mie, personal, pentru că vă apărăm dreptul la un mediu de viață sănătos și nu acceptăm încălcarea legii. O FACEM PENTRU DUMNEAVOASTRĂ SI DACĂ AȚI CUNOAȘTE ACTIVITATEA NOASTRĂ, AȚI ÎNȚELEGE CE INSEMNĂM PENTRU BUCURESTI-ILFOV SI MULTE ZONE ALE ROMÂNIEI.

Cu stimă,

Dan Trifu, președintele Asociației EcoCivica.