facebook
Connect with us

Social

Calendar creștin-ortodox,18 ianuarie, 2021. Sfinții Atanasie și Chiril

Sfinții Atanasie și Chiril au luptat împotriva a două dintre cele mai mari erezii: arianismul și nestorianismul.

Sfântul Atanasie a luat parte la primul sinod ecumenic de la Niceea, din anul 325, unde l-a combătut pe Arie (arianismul), care susținea că Fiul lui Dumnezeu este cea dintâi ființă creată. Sfântul Atanasie s-a născut în anul 295, în Alexandria.

A fost făcut citeț în anul 312 și diacon în 318, dată după care el a ajuns secretarul patriarhului Alexandru. Că diacon și secretar, el îl însoțește pe patriarh la Sinodul de la Niceea, în 325, unde joacă un rol decisiv în combaterea arianismului și în condamnarea lui Arie.

Datorită scrierilor sale, Sinodul de la Niceea a condamnat erezia ariană și a formulat un simbol de credință, cunoscut sub numele de Simbolul niceean, în care se afirmă că Fiul este născut din veșnicie din Tatăl, deofiinta cu El.

Este ales episcop al Alexandriei, odată cu moartea Sfântului Alexandru – 8 iunie 328.  A trecut la cele veșnice la 2 mai 373, după 45 de ani de episcopat, din care aproximativ 20 ani au fost petrecuți în exil.

În iconografie se recomandă că Sfântul Atanasie să fie zugrăvit bătrân, de statura potrivită, puțîn cam spătos și garbovit, dar vesel, având culoarea fetei plăcută, barbă nu lungă, dar lată, acoperindu-i obrazul, nu prea cărunt, nici de tot alb, ci numai puțîn gălbui, cu gură mică, ce zice: „Iarăși, și de multe ori cădem la Ține și Ție ne rugăm, Bunule și iubitorule de oameni…”

.„Dar noi ne ținem cu îndrăzneala de dreapta credință, pe temeiul dumnezeieștilor Scripturi, punând-o că un sfeșnic în candelabru și zicând: Acesta este Fiul adevărat al Tatălui, prin fire, propriu ființei Lui, Înțelepciunea unic născută și Cuvântul adevărat și unic al lui Dumnezeu. Nu este creatură și făptură, ci Născutul propriu al ființei Lui.

De aceea e Dumnezeu adevărat de o ființă cu Tatăl adevărat.” (Sfântul Atanasie cel Mare)Sfântul Chiril al Alexandriei l-a combătut pe Nestorie la Sinodul al III-lea ecumenic din Efes (431).

Nestorie susținea că în Iisus Hristos există două-persoane – persoană divină a Fiului lui Dumnezeu, născut din Tatăl mai înainte de toți vecii și persoană umană sau istorică a lui Iisus Hristos, cu care s-a născut din Fecioara Maria.

De aceea erezia lui Nestorie s-a numit dioprosopism sau nestorianism. Această concepție eretică despre existența a două persoane în Iisus Hristos ducea la afirmația că Dumnezeul-Tatăl a avut doi fii.

Consecință acestei erezii era că Fecioara Maria n-a născut pe Fiul lui Dumnezeu că să merite a fi numită „Născătoare de Dumnezeu” ci a născut pe omul Hristos și de aceea trebuie numită „Născătoare de om”, sau cel mult „Născătoare de Hristos”.

Datorită Sinodului de la Efes, i se recunoaște Fecioarei Maria atributul de Născătoare de Dumnezeu.

Sfântul Chiril este zugrăvit cam pleșuv la tâmple, având părul amestecat cu caruntete, față netedă, obrazul lat și barbă cuvioasă, deasă, lungă și despicata în două, cu sprâncene groase, mari și incercuite, împodobind fruntea, cu nasul încovoiat și nările pleoștite, purtând pe cap acoperamant cu cruci, zicând: „Mai ales pentru Prea Sfânta, Prea Curată, Prea Binecuvântată, Mărită Stăpână noastră de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioara Maria”.

„Dacă cineva nu mărturisește că Cuvântul lui Dumnezeu-Tatăl S-a unit cu trupul după ipostas și că Hristos este numai unul cu propriul Sau trup, Același, adică Dumnezeu și om deodată, să fie anatema!” (Sfântul Chiril al Alexandriei)

Troparul Sfinților Ierarhi Atanasie și Chirilâ

Cu faptele dreptei credințe strălucind și toată credință cea rea stingand, biruitori ați fost, cu bună credință pe toți îmbogățind, Biserica foarte împodobind, după vrednicie ați aflat pe Hristos Dumnezeu, Cel ce dăruiește nouă mare milă.Tot în această zi, facem pomenirea:- Sfintei Mucenite Xenia;- Sfântului Cuvios Marcian din Cipru.Mâine, 19 ianuarie, facem pomenirea Sfântului Cuvios Macarie Egipteanul.

Sursă: CrestinOrtodox.ro

.fb-background-color{background:!important;}

Recomandări

X