Connect with us

Social

Calendar creștin-ortodox, 24 Martie, 2022. Sfântul Cuvios Zaharia

Sfântul Zaharia a fost fiul lui Carion egipteanul. El și-a lăsat copii și nevasta și s-a făcut monah. Deși Zaharia era mai tânăr decât cei mai mulți frați de la Schit, el era plin de darurile Duhului Sfânt, mai mult decât cei mai vârstnici.

Zaharia își simțea întreaga ființă înflăcărată de dragostea Harului lui Dumnezeu. L-a întrebat Sfântul Macarie: „Cine este adevărat monah?” Sfântul Zaharia a răspuns: „Acela care se luptă zilnic să împlinească Poruncile Dumnezeiești.” L-a întrebat Avva Moise: „Ce înseamnă să fii monah?” iar Sfântul Zaharia a răspuns, scoțându-și camilafca și călcând-o în picioare: „Această înseamnă să fii monah. Nimeni nu poate fi monah care nu se lasă zdrobit ca această camilafcă.” El a fost un mare luminător al pustiei egiptene, care a trecut la cele veșnice de tânăr.

Troparul Sfântului Cuvios Zaharia

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor și cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutiț roditoare; și te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Zaharia, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu că să mântuiască sufletele noastre.

Tot astăzi, facem pomenirea:- Icoanei Maicii Domnului ‘Muntele netăiat’;- Sfântului Artemon, episcopul Seleuciei din Pisidia;- Sfântului Mucenic Artemon, preot din Laodiceea;- Sfântului Cuvios Zaharia din Sketis (Egipt);- Sfinților opt mucenici din Cezareea Palestinei;- Sfântului Cuvios Martin Tebeul;- Sfântului Sfințitului Mucenic Partenie, patriarhul Constantinopolului.

Mâine, 25 martie, serbăm Bună Vestire (dezlegare la peste).

Recomandări

X